Uzavrite najvýhodnejšie poistenie s okamžitou platnosťou z ponuky všetkých poisťovní.

Cestovné poistenie

Základom cestovného poistenia je:

  • Poistenie liečebných nákladov v zahraničí a zahŕňa najmä:

- Lekárske ošetrenie, lieky a zdravotné pomôcky
- Hospitalizáciu v zahraničí
- Prepravu do nemocnice alebo do vlasti
- Repatriáciu telesných pozostatkov do vlasti v prípade úmrtia poisteného

  • Asistenčné služby

Ďalej si možno uzavrieť aj:

  • Úrazové poistenie
  • Poistenie batožiny
  • Poistenie zodpovednosti za škodu
  • Poistenie storna zájazdu
  • Poistenie technickej asistencie k vozidlu
  • Poistenie oneskorenia a zrušenia letu
  • Pripoistenie manuálnej práce
  • Pripoistenie rizikových športov