Uzavrite najvýhodnejšie poistenie s okamžitou platnosťou z ponuky všetkých poisťovní.

Poistenie bývania

Poistenie svojho domova je už dnes nevyhnutnosťou.

V prípade financovania kúpy nehnuteľnosti nutnosť jej poistenia vyžaduje samotná banka, ktorá kupujúcemu poskytuje hypotéku. Počas doby splácania úveru je poistná zmluva a prípadné poistné plnenie vinkulované v prospech banky.

Poistenie nehnuteľnosti zabezpečí majiteľovi rodinného domu, bytu či inej vedľajšej stavby ochranu majetku v prípade škodovej udalosti zapríčinenej živelnou udalosťou, vandalizmom, či krádežou.

Netreba zabúdať ani na poistenie domácnosti, tu je potrebné dať si pozor na správne stanovenie poistnej sumy, ktorá by mala odrážať celkovú hodnotu vybavenia domácnosti v nových cenách (elektrospotrebiče, elektronika, nábytok, odevy, športové potreby, ceniny...).

Zodpovednosť za škodu:

  • vyplývajúcu z vlastníctva nehnuteľnosti
  • členov domácnosti

môžete získať v niektorých poisťovniach zadarmo spolu s dojednaným poistením nehnuteľnosti a domácnosti, alebo ju môžete uzatvoriť aj samostatne podľa vlastného uváženia a potreby. Každý z nás zodpovedá za škodu, ktorú spôsobí v občianskom živote (napr. vytopenie susedov, pohryznutie psom...).